Havneguiden 1 - Svinesund - Langesund

  • Description

Hamnguiden 1 Svinesund - Langesund

LanguageNorwegianEnglish


Havneguiden 1 beskriver ca. 400 havner langs norskekysten fra Svinesund til Langesund. I noen tilfeller omtales mer enn én havn på samme oppslag. Hver havn blir presentert med et eget Havneguidekart, flyfoto, beskrivende tekst og en faktaboks med nøkkelinformasjon. Teksten er delt i to: Den maritime delen beskriver havnen, innseilingen og eventuelle spesielle forhold. Du får også vite hva slags fortøyning som er aktuell, så du kan være forberedt ved ankomst. Den generelle delen forteller om stedets og omgivelsenes særtrekk og historie, og om hva dere kan se, gjøre og oppleve når dere kommer dit. Der hvor det passer sånn, har vi også forøkt å peke på ting dere kan lure på, og kanskje finne ut mer om selv. Nysgjerrighet er bra å ha med på tur.    

På Havnekartene finner du flere detaljer enn på vanlige sjøkart og kartplottere. Her er det i tillegg markert hvor det er best å fortøye, hva slags fortøyning som brukes og hvor bildet er tatt fra. Flybildene med markeringer gir deg rask oversikt over havnens omgivelser, fasiliteter, innseilingsleder, farer og fortøyningsmuligheter. 


Havneguiden 1 describes natural and guest harbors from Svinesund to Langesund. Each card is presented with a detailed map sketch, a helicopter image, a descriptive text and a fact box.
With permission from the defense, we have gained access to 2 meter deep curves from the Norwegian Authority. This is data that has not been available before. We have also made our own measurements where the Norwegian Mapping Authority has not had enough map data. The maps are therefore completely unique, and we hope and believe that they will contribute to a safer and more uncomplicated boating life. When the diagrams and chart plots are short, it is the port guide who will help you safely in the port!


Hamnguiden 1 Svinesund - Langesund

Hamnguiden 1 beskriver natur- och gästhamnar från Svinesund till Langesund. Varje kort presenteras med en detaljerad kartskiss, en helikopterbild, en beskrivande text och en faktabox.
Med tillstånd från försvaret har vi fått tillgång till 2 meter djupkurvor från Norska Myndigheten. Det här är data som inte tidigare varit tillgängliga. Vi har också gjort egna mätningar där den norska mappverket inte har haft tillräckligt med kartdata. Kartorna är därför helt unika, och vi hoppas och tror att de kommer att bidra till en säkrare och mer okomplicerad båtliv. När diagrammen och kartplotterna är korta är det hamnguiden som hjälper dig säkert i hamnen!


+999
Add to cart
!