Havneguiden 3 - Lindesnes - Bergen

  • Description

Havneguiden 3 - Lindesnes - Bergen

Language
Norwegian
English

Havneguiden 3 beskriver over 300 havner langs norskekysten fra Lindesnes til Bergen. I noen tilfeller omtales mer enn én havn på samme oppslag. Hver havn blir presentert med et eget Havneguidekart, flyfoto, beskrivende tekst og en faktaboks med nøkkelinformasjon. Teksten er delt i to: Den maritime delen beskriver havnen, innseilingen og eventuelle spesielle forhold. Du får også vite hva slags fortøyning som er aktuell, så du kan være forberedt ved ankomst. Den generelle delen forteller om stedets og omgivelsenes særtrekk og historie, og om hva dere kan se, gjøre og oppleve når dere kommer dit. Der hvor det passer sånn, har vi også forøkt å peke på ting dere kan lure på, og kanskje finne ut mer om selv. Nysgjerrighet er bra å ha med på tur.    

På Havnekartene finner du flere detaljer enn på vanlige sjøkart og kartplottere. Her er det i tillegg markert hvor det er best å fortøye, hva slags fortøyning som brukes og hvor bildet er tatt fra. Flybildene med markeringer gir deg rask oversikt over havnens omgivelser, fasiliteter, innseilingsleder, farer og fortøyningsmuligheter.   

Sommeren 2019 dekker Havneguidene et område som strekker seg fra Arholma nord for Stockholm til Kirkenes lengst nordøst i Norge. I Havneguideserien finnes også guider som dekker Danmark, Tyskland, Polen, Slovenia, Kroatia, Montenegro, Albania og Hellas. Havneguidene er en internasjonal suksess, og flere deler er oversatt til tysk og engelsk.The Havneguiden 3 describes 380 natural and guest ports from Lindesnes to Bergen. Each port is presented with a detailed map sketch, a helicopter image, a descriptive text and a fact box.

In this edition of Havneguiden 3 we have prepared brand new Harbour Guide maps. With the norwegian armed forces' permission, we have gained access to 2 meters of depth curves from the Norwegian Mapping Authority. These are data that have not previously been available to boaters. We have also carried out our own measurements where the Norwegian Mapping Authority has not had sufficient map data. The harbour guide maps are therefore unique, and we hope and believe that they will contribute to a safer and more uncomplicated boating. When nautical charts and chartplotters fall short, it is the Harbour Guide that helps you safely in port!

The harbour guides have come to stay! We have more users than ever before, and the Harbour Guide series is now Scandinavia's most widely used port publication. 


+999
Add to cart
!