Towel, Kitchen with Hallberg-Rassy logo - Blue

  • Description


Towel, Kitchen with Hallberg-Rassy logo - Blue

Blue and White Striped Kitchen Towel with Hallberg- Rassy logo.

100% linnen from Meyer-Mayor in Schweiz.Hallberg-Rassy
104315
Add to cart
!

© Copyright Hallberg-Rassy Parts AB 2011-2024