Havneguiden 2 - Langesund - Lindesnes

20-638202 - Havneguiden 2 - Langesund - Lindesnes
  • Description

Havneguiden 2 - Langesund - Lindesnes

Language
Norwegian
English

Havneguiden 2 beskriver ca. 360 havner. I noen tilfeller omtales mer enn én havn på samme oppslag. Hver havn blir presentert med et eget Havneguidekart, flyfoto, beskrivende tekst og en faktaboks med nøkkelinformasjon. Teksten er delt i to: Den maritime delen beskriver havnen, innseilingen og eventuelle spesielle forhold. Du får også vite hva slags fortøyning som er aktuell, så du kan være forberedt ved ankomst. Den generelle delen forteller om stedets og omgivelsenes særtrekk og historie, og om hva dere kan se, gjøre og oppleve når dere kommer dit. Der hvor det passer sånn, har vi også forøkt å peke på ting dere kan lure på, og kanskje finne ut mer om selv. Nysgjerrighet er bra å ha med på tur.    

På Havnekartene finner du flere detaljer enn på vanlige sjøkart og kartplottere. Her er det i tillegg markert hvor det er best å fortøye, hva slags fortøyning som brukes og hvor bildet er tatt fra. Flybildene med markeringer gir deg rask oversikt over havnens omgivelser, fasiliteter, innseilingsleder, farer og fortøyningsmuligheter.  


Havneguiden 2 describes approx. 360 ports. In some cases, more than one port is mentioned on the same notice. Each port is presented with its own Port Guide Map, aerial photo, descriptive text and a fact box with key information. The text is divided into two: The maritime part describes the harbor, the entrance and any special conditions. You will also learn what kind of mooring is appropriate, so you can be prepared on arrival. The general part tells about the characteristics and history of the place and the surroundings, and about what you can see, do and experience when you get there. Where appropriate, we have also increased to point out things you may be wondering about, and perhaps find out more about yourself. Curiosity is good to take on a trip.

On Havnekartene you will find more details than on ordinary charts and chart plotters. Here it is also marked where it is best to moor, what kind of mooring is used and where the picture is taken from. The aerial photos with markings give you quick mooring options.


20-638202
Add to cart
!

© Copyright Hallberg-Rassy Parts AB 2011-2024