Towel, Kitchen with Hallberg-Rassy logo - Grey

  • Description


Towel, Kitchen with Hallberg-Rassy logo - Grey

Grey and White  Striped Kitchen Towel with Hallberg-Rassy logo.

 100% Linnen from Meyer-Mayor in Schweiz.

Hallberg-Rassy
104316
Add to cart
!

© Copyright Hallberg-Rassy Parts AB 2011-2024