Hamnguiden 9 Vänern och Vättern, Göta älv, Dalsland

  • Description
Hamnguiden 9 Vänern och Vättern, Göta älv, Dalsland

Language
Swedish

Den här Hamnguiden beskriver 255 natur- och gästhamnar i Göta älv, Vänern, Dalslands kanal, Vikingaleden, Göta kanal och Vättern. Här beskrivs kända och mindre kända naturhamnar, här ges tips om leder, och gästhamnarna redovisas detaljerat med service och tilläggningsmöjligheter. Alla hamnar presenteras med en detaljerad Hamnguidekarta, en helikopterbild, en guidande text samt en faktaruta. 


This guide describes 255 natural and guest harbors in Göta älv, Vänern, Dalsland canal, Vikingaleden, Göta canal and Vättern. Some well-known and some less-known natural harbors are described, tips on trails are given, and the guest harbors are detailed with service and additional opportunities. All ports are presented with a detailed Port Guide map, a helicopter image, a guiding text and a fact box.


20-638209
Add to cart
!

© Copyright Hallberg-Rassy Parts AB 2011-2024