Havneguiden 6 - Danmark og Sydvestlige Sverige

  • Description
Havneguiden 6 Danmark og Sydvestlige Sverige

Utgåva 4

Språk
Danska och Svenska

Hamnguiden 6 – Danmark og sydvestlige Sverige omfattar hela Danmark, med undantag av Bornholm. Dessutom finns svenska västkusten från Skanör i söder till Göteborg i norr med.

 

I den här fjärde utgåvan av Havneguiden 6 – Danmark og sydvestlige Sverige finns uppgifter om varje enskild hamn. Dessutom finns förtöjningssymboler införda på kartor och bilder. Förtöjningssymbolerna visar vilket förtöjningssätt du kan förvänta dig när du kommer till hamnen. På så sätt är du så bra förberedd som möjligt. I texten hittar du också information om den högsta tillåtna storleken på båtar som kan anlöpa hamnen.

 

Det tas upp både naturliga hamnar och gästhamnar. Varje hamn presenteras med en helsida i boken. Helikopterbilder, kartor och text ger dig bra och nyttig information. Texten är uppdelad i en allmän del och en maritim del. Den allmänna delen ger information om platsen du besöker, lite historia och möjliga aktiviteter för dig och familjen. Den maritima delen ger information om hur och var du förtöjer, vad du ska vara uppmärksam på under inseglingen och andra särskilda förhållanden i hamnen. Faktarutan innehåller aktuella webbadresser och telefonnummer till hamnen. Här hittar du också en kortfattad översikt över vilka faciliteter som finns i hamnen.

 

Denna hamnguide är indelad i sex seglingsområden. För varje område finns en karta, där varje enskild hamn är markerad. Kartan är ett praktiskt hjälpmedel när ni ska diskutera och planera morgondagens tur. Längst bak i boken finns dessutom en alfabetisk hamnöversikt.

 

Danska hamnar beskrivs med dansk text och svenska hamnar med svensk text.

 


20-638206
Add to cart
!

© Copyright Hallberg-Rassy Parts AB 2011-2024